به جامعه نابینایان ثامن الائمه (ع) خراسان رضوی خوش آمدید Skip to content

اهداف و برنامه

 

 

برنامه عمومی جامعه نابینایان ثامن الائمه (ع)خراسان رضوی

 

مقدمه :

با استعانت از خدای متعال ودر پرتوی عنایات حضرت ثامن الحجج (ع)برنامه جامعی را با هدف تحقق بخشیدن به خواسته های بحق نابینایان در شهرمقدس مشهد تدوین نموده ودرآن اهداف،  راهها واولویت های مد نظر را بیان خواهیم نمود . اهدافی که در این برنامه بیان می شود ،‌مجموعه اموری است که باید به آن پرداخته شود و در این راستا ، جامعه نابینایان ثامن الائمه (ع) به عنوان نماینده خیل عظیم نابینایان مشهد محور حرکت در جهت نیل به اهداف عالیه اسلامی وانسانی ، انجام وظیفه خواهد نمود ودر این راه ضمن هدایت کمکهای خیرین وافراد متمکنی که آمادگی یاری رسانی به نابینایان را دارند،  تلاش می نماید از حداکثر توان سازمانهای ذیربط در استان ونیز در کشور، بیشترین بهره برداری را بنماید.در این برنامه مطلع نمودن نابینایان از برنامه های در دست اقدام ومشارکت دادن خود آنان از اهمیت بسزایی برخوردار است.

برنامه جامع با دو بال اولیه و مهم که عبارت است از انجمن حمایت از نابینایان ونیز مجتمع وامکانات ستادی جامعه،حرکت خواهد کرد وبه اجرا وپیگیری بخش های آن می پردازد که شامل: بخش اجتماعی-بخش فرهنگی وبخش رفاهی خواهد بود که ذیلا به آن پرداخته می شود پس از طرح اهداف و راهکارهای مهم، نیازها بنا به اولویت برشمرده می شود که به ترتیب دنبال   شده  وتامحقق شدن آن ادامه خواهد یافت.

باامید به اینکه با اجرای دقیق و کامل این برنامه بتوانیم نابینایان را در ابعاد گوناگون زندگی در سطحی مطلوب قرارداده و در جهت تحقق عدالت اجتماعی گام بر داریم.     والسلام ۰

 

ساختمان اداری و امکانات ستادی جامعه

 

مقدمه :

بطور کلی یک موسسه که بخواهد در راستای نیل به اهداف عالیه خویش حرکت نماید ، بایستی از انسجام و سازمان خاصی برخوردار باشد و نیز از امکانات متناسب با اهداف به قدر کافی بهره گیرد ، تا بتواند به بهترین نحو ممکن و شایسته گام برداشته و به صورتی کاملا مفید و مؤثر انجام وظیفه نماید . جامعه نابینایان ثامن الائمه (ع) به عنوان تشکلی که اهداف گوناگونی را طبق برنامه تدوین شده دنبال می نماید نیز از این قاعده مستثنی نبوده و اگر چه طرح مجتمع فرهنگی ویژه نابینایان به عنوان یک ایده آل باید دنبال شود ، اما ابتدا به ساکن باید از حداقل امکانات برخوردار بوده و حداکثر بهره برداری مطلوب را بنمابد .

لذا موارد ذیل مطرح و تلاش در جهت تامین آنها به جد صورت خواهد گرفت .

۱ـ در اختیار گرفتن ساختمانی متناسب با نیازهای اولیه شامل سه کلاس ، یک دفتر ، و دو اتاق امور اداری و انبار بصورت ملکی یا استیجاری

۲ـ امکانات اداری و تجهیزات آموزشی شامل : پنج دستگاه کامپیوتر ، فاکس ، چاپگر و غیره

۳ـ سه خط تلفن جهت ارتباط و اطلاع رسانی ، مجهز به یک دستگاه پیامگیر و مرتبط با اینترنت

۴ـ برنامه نرم افزاری ویژه اعضای جامعه شامل : مشخصات فردی ، وضعیت تحصیلی ، وضعیت اشتغال ، تاهل و شرایط معیشت بعنوان آمار دقیق و مبنای برنامه ریزی .

۵ـ گسترش عضو گیری از میان نابینایان و کم بینایان ساکن در شهر مشهد و شناسایی آنان .

۶ـ تشکیل شعب جامعه در سایر شهرستانهای استان با همکاری سازمان بهزیستی و نابینایان فعال در شهرستانهای مذکور .

۷ـ جذب کمکهای مردمی و سازمانهای دولتی و غیر دولتی و هزینه نمودن آن در راستای اهداف برنامه و نیز گسترش امکانات ستادی .

اساسنامه انجمن حمایت از نابینایان

 

مقدمه :

به حول قوه الهی و با استعانت از الطاف ثامن الحج (ع) بر آن شدیم تا انجمنی تحت عنوان انجمن حمایت از نابینایان در شهر مقدس مشهد تاسیس نموده تا با کمک افراد خیر و مسئولین سازمانها و دوائر دولتی و مسئولین بخش غیر دولتی ، گامهای شایسته ای را برداشته و به نوعی اقدامات پراکنده را سازمان داده و سامان دهی نمائیم .

از آنجائیکه مشکلات نابینایان در زمینه های گوناگون از گسترش زیدی برخوردار است ، سازمان بهزیستی و یا اداره آموزش استثنایی به تنهایی قادر نمی باشد به همه آنها بپردازد ، لذا برای متمرکز نمودن فعالیتهای خیر خواهانه و برنامه ریزی و سیاست گذاری کلی بایسته است این انجمن پس از تشکیل در راستای اهداف عالیه اسلامی و انسانی گام برداشته و از هرگونه کار موازی و یا تعدد مراکز خدماتی پرهیز نموده و با همکاری سایر ارگانها و با محوریت جامعه نابینایان ثامن الائمه (ع) در جهت تامین نیاز ها و رفع مشکلات نابینایان گام بردارد .

انجمن حمایت از نابینایان

این انجمن متشکل از اشخاص حقیقی وحقوقی می باشد که علاقمند هستند نابینایان را در بهبود ابعاد مختلف زندگی همدلی و همیاری نمایند .

الف : اعضای انجمن

اعضای انجمن عبارتند از …

۱ـ مسئولین ادارات ، سازمانها و شرکت های دولتی و غیر دولتی

۲ـ افراد خیر خو.اه ومتمکن

۳ـ اعضای هیئت مدیره جامعه نابینایان

ب : اهداف انجمن

اهداف انجمن عبارت است از …

۱ـ تامین نیاز های ستادی و اداری جامعه نابینایان ثامن الائمه (ع)

۲ـ پشتیبانی تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان نابینا

۳ـ پشتیبانی مالی از خانواده های نابینایان نیازمند

۴ـ‌ ایجاد اشتغال و کاریابی جهت نابینایان و یا خانواده های ایشان

۵ـ ایحاد مراکز فرهنگی به منظور آموزش و ارتقاء سطح علمی نابینایان

۶ـ فراهم نمودن زمینه  ازدواج و تامین جهیزیه

۷ـ تامین مسکن نابینایان

ج : هیئت مدیره انجمن

انجمن دارای هیئت مدیره ای خواهد بود که از میان اعضای علاقمند به فعالیت انتخاب خواهند شد و مسئولیت آنان عبارت است از :  …

۱ـ جذب اعضای جدید

۲ـ ایجاد هماهنگی بین انجمن و جامعه نابینایان

۳ـ سازماندهی اعضاء

۴ـ هماهنگی و ارتباط با سازمان های دولتی و غیر دولتی

۵ـ برگزاری جلسات عمومی انجمن

الزاما ، یکی از آعضای هیئت مدیره جامعه نیز عضو هیئت مدیره انجمن خواهد بود .

 

بخش اول : امور اجتماعی

 

الف ـ اشتغال :

یکی از مشکلات جدی نابینایان ، در حال حاضر مسئله اشتغال است که به دلیل اجرا نشدن کامل مقررات استخدامی دولت و وجود محدودیت های قانونی وعدم اعتماد بخش خصوصی نسبت به باور توانائی های نابینایان ، بیکاری در این قشر افزایش چشمگیری پیدا نموده که باید در جهت رفع آن گام های مناسبی برداشته شود . اهم اقدامات لازم عبارت است از :

۱ـ پیگیری اجرای کامل قوانین مصوب مربوط به استخدام معلولین

۲ـ ارائه پیشنهاد های لازم به منظور اصلاح مقررات استخدامی و فراهم نمودن بستر های مناسب قانونی برای اشتغال نابینایان

۳ـ تلاش در جهت اختصاص یافتن حداکثر ظرفیت پست اپراتوری تلفن به نابینایان در ادارات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی

۴ـ شناساندن توانمندیهای نابینایان در سایر مشاغل و اعتمادسازی در بکارگیری آنان .

۵ـ توسعه فرصتهای بکارگیری نابینایان در مشاغل مناسب با شرایط آنها ، مانند پست های مدیریت ، مشاوره ، کارشناسی ، تدریس و در کارگاه های بسته بندی خطوط تولید و مونتاژ ، که نیاز به بینایی نداشته و با دست انجام می گیرد و سایر مشاغل .

۶ـ بکارگیری فن آوری لازم جهت مناسب سازی برخی مشاغل برای نابینایان از جمله تجهیز رایانه با نرم افزار های مناسب و غیره .

۷ـ تشکیل کارگاه های حمایتی با کمک خیرین جهت بکارگیری نابینایان کم سواد و نیازمند فاقد کار .

ب ـ  ازدواج :

نظر به اهمیت ازدواج در دین مبین اسلام و جامعه اسلامی ، وظیفه شرعی هر مسلمان است که از هیچ کوششی در این راه دریغ نورزد . با توجه به محدود بودن فرصتهای ازدواج برای پسران و دختران نابینا احساس مسئولیت و تلاش بیشتری را در این زمینه می طلبد تا اقدامات مؤثر و خداپسندانه انجام گیرد . اهم اقداماتی که در این زمینه صورت پذیرد عبارت است از :

۱ـ ارتقاء سطح فرهنگ ازدواج در بین نابینایان از ابعاد مختلف من جمله ، مشاور ژنتیک ، برگزاری جلسات مشاوره و کلاسهای آموزش خانواده .

۲ـ فراهم نمودن زمینه های ازدواج نابینایان با یکدیگر و یا سایر معلولین و همچنین با افراد بینا .

۳ـ تامین تسهیلات بلاعوض و قرض الحسنه جهت مزدوجین .

۴ـ تامین جهیزیه یا بخشی از آن برای مزدوجین نیازمند با کمک خیرین و مؤسسات ذیربط .

ج ـ  حقوقی :

۱ـ تهیه و گرد آوری مجموعه قوانین مصوب در مورد معلولان بویژه نابینایان .

۲ـ پیگیری جهت اجرای قوانین مصوب

۳ـ ارائه قوانین پیشنهادی در زمینه های حقوق اجتماعی نابینایان و رایزنی با مراجع ذیصلاح به منظور احقاق حق آنان .

۴ـ تحقیق و پژوهش پیرامون جاریه سایر کشور های پیشرفته در زمینه حقوق اجتماعی نابینایان .

د ـ  مددکاری

مددکاری زیر بنای بسیاری از اقدامات جامعه در ابعاد گوناگون خواهد بود که می تواند نقش تعیین کننده ای در شناسایی ، تقسیم امکانات و ارائه خدمات با در نظر گرفتن اولویت ها داشته باشد . این بخش شامل موارد ذیل می باشد :

۱ـ آمار گیری دقیق و تقسیم بندی افراد به فرا خور وضعیت خاصی که در آن قرار دارند

۲ـ بررسی و تهیه گزارش از نیاز های گوناگون افراد تحت پوشش و ارائه آن به واحد های مربوطه

 

 

 

 

بخش دوم  :   امور فرهنگی

 

الف ـ امور تحصیلی :

در این بخش سعی برآن است تا دانش آموزان و دانشجویان نابینا از جنبه های مختلف تحصیلی مورد حمایت و پشتبیانی برخوردار شوند .

۱ـ هماهنگی با آموزش و پرورش استثنایی در جهت گسترش مرکز آموزشی ویژه نابینایان

۲ـ ارائه راه کارهای مناسب به آموزش و پرورش استثنایی و آموزش عالی به منظور کارآمد کردن رشته های تحصیلی و ارتقاء سطح کیفی آموزش منطبق با نیاز ها و استعداد های دانش آموزان و دانشجویان نابینا .

۳ـ تلاش در جهت تامین وسایل کمک آموزشی از جمله ( نوشت افزار ، ضبط صوت ، نوار کاست ، لوح فشرده ، کامپیوتر و …) به فراخور مقاطع تحصیلی با هماهنگی و همکاری بهزیستی و آموزش استثنایی

۴ـ تعیین و پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان و دانشجویان نابینا و تامین آن با همکاری بهزیستی و آموزش استثنایی و سایر مؤسسات ذیربط

۵ ـ بورسیه کردن دانش جویان مستعد در دانشگاه های داخل و خارج کشور .

ب ـ آموزش :

در این بخش به برنامه های فوق العاده آموزش با جهت ارتقاء سطح علمی و تخصصی نابینایان در زمینه های گوناگون بشرح ذیل پرداخته می شود :

۱ـ ریشه کن نمودن بیسوادی در میان نابینایان با تشکیل کلاسهای سواد آموزی ویژه .

۲ـ تشکیل کلاسهای آموزشی قرآن ، شامل روخوانی ، روان خوانی و تجوید در سطوح مختلف با همکاری مراجع ذیربط .

۳ـ تشکیل کلاسهای تقویتی و کمک درسی در سطوح مختلف تحصیلی با همکاری سازمان های مربوطه

۴ـ برگزاری کلاسهای کنکور با همکاری سایر سازمان ها و مؤسسات

۵ـ هماهنگی با مؤسسات آموزشی ، فرهنگی و هنری جهت پذیرش هنرجویان نابینا و ارائه راهکارهای مناسب جهت منطبق ساختن شیوه های آموزشی با شرایط خاص نابینایان .

۶ـ برگزاری دوره های حرفه آموزی و زمینه سازی اشتغال هر چه بهتر آنان مانند اپراتوری تلفن و کامپیوتر و آموزش صنایع دستی .

۷ـ اعزام نابینایان مستعد به مراکز علمی بین المللی جهت گذراندن دوره های تخصصی .

۸ـ برگزاری دوره های آموزش مهارتهای زندگی و تقویت توانائیهای فردی .

۹ـ تامین حداقل بخشی از هزینه های دوره های فوق برنامه نابینایان با همکاری سازمان ها و مؤسسات گوناگون .

ج ـ کتابخانه گویا :

یکی از نیاز های مهم نابینایان جهت بهره برداری بیشتر از اوقات فراغت و ارتقاء سطح اطلاعات و معلومات آنان ، کتابخانه گویا می باشد که ضرورت تشکیل آن احساس می گردد و باید دارای مشخصات ذیل باشد :

۱ـ دارا بودن بانک نوار در زمینه های گوناگون

۲ـ دارا بودن کامپیوتر گویا و نرم افزارها و CD های گوناگون .

۳ـ تجهیز آن به برجسته نگار و مخزن کتاب الکترونیک .

۴ـ دارا بودن کابین های مجزا و هدفن مناسب جهت قرائت خوانی .

۵ـ متصل بودن به بانک اطلاعاتی بین المللی (اینترنت )

۶ـ دارا بودن سیستم های سمعی و بصری و درشت نما برای افراد نیمه بینا .

۷ـ امکان تکثیر نوار و CD به منظور کپی برداری .

د ـ چاپ و نشر :

این قسمت به چاپ کتب و نشریات درسی ، علمی و فرهنگی در زمینه های مختلف و همچنین توزیع و نشر مجلات ، روزنامه و فصل نامه های داخلی و خارجی خواهد پرداخت که شامل مشخصات ذیل می باشد . :

۱ـ دستگاه چاپکر بریل

۲ـ دستگاه چاپ خط درشت

۳ـ امکانات ویژه صحافی و شیرازه کتب و نشریات

۴ـ دستگاه مبدل خط بینایی به خط بریل

۵ـ دستگاه زیراکس و فتوکپی

۶ـ تهیه و توزیع نشریات گوناگون داخلی و خارجی ، مشترک نمودن نابینایان علاقمند به دریافت نشریات

ه ـ امور مذهبی :

دراین بخش به ابعاد معنوی زندگی نابینایان و افزایش آگاهی های مذهبی ودینی آنان پرداخته می شود این بخش شامل موارد ذیل می باشد:

۱ـ برگزاری جلسات مذهبی به مناسبتهای مختلف .

۲ـ تشویق نابینایان به شرکت در محافل مذهبی .

۳ـ برگزاری کلاسهای مذهبی شامل تفسیر ، اخلاق و احکام .

۴ ـ تهیه قرآن ، نهج البلاغه و سایر کتب ادعیه بریل و درشت خط و توزیع آن بین نابینایان

۵ـ ارتباط و هماهنگی با مراکز مذهبی داخل و خارج از کشور به منظور بهره مندی بیشتر .

۶ـ برگزاری مسایقات مذهبی به مناسبت های مختلف مانند مسابقات حفظ و قرائت قرآن و …

۷ـ برگزاری کلاسهای آموزش مداحی

و ـ تبلیغات و ارتباطات :

در این بخش موارد ذیل مد نظر می باشد .

۱ـ آشنا نمودن نابینایان با مراکز و جوامع نابینایی داخلی و خارجی و خدمات آنها .

۲ـ اطلاع رسانی به نابینایان از دانش و فن آوری های جدید جهانی .

۳ـ ارتباط و هماهنگی با مؤسسات و سازمانهای علمی و تبلیغاتی مانند ، یونسکو ، یونیسف ، سازمان تبلیغات اسلامی ، اداره ارشاد و رسانه های گروهی مختلف به منظور شناساندن نابینایان و توانمندیهای آنها به اجتماع و مؤسسات مربوطه .

۴ـ ایجاد پست الکترونیک وسایت ویژه جامعه نابینایان ثامن الائمه (ع)

ز ـ ایجاد مراکز فرهنگی :

۱ـ ذیلا به مهمترین مراکزی که ضرورت تاسیس آنها برای نابینایان احساس می گردد و همچنین راه کارهای مربوطه اشاره می گردد .

۲ـ اختصاص فضای مناسب جهت کتابخانه  ویژه نابینایان توسط آستان قدس رضوی .

۳ـ تشکیل فرهنگسرای ویژه نابینایان با همکاری شهرداری و سازمان ملی جوانان .

تذکر : کلیه امور فوق با کارشناسی نابینایان خبره و طبق استاندارد جهانی باید انجام شود .

ح ـ پژوهش و تحقیق :

یکی از مهمترین اموری که می تواند زیر بنای پیشرفت و توسعه در زمینه های گوناگون باشد ، پژوهش و تحقیق است . مجموعه آمار ، داشته ها ، بایدهاو نباید ها ، اهداف ، می تواندما را در رسیدن به خواسته ها و آرمان ها یاری نماید . در این خصوص برنامه های ذیل پیشنهاد می گردد :

۱ ـ تشکیل کمیته های تخصصی تحقیق در زمینه های گوناگون

۲ـ تشکیل گروه مترجمین جهت ترجمه منابع و مقلات خارجی

۳ـ جمع آوری وتنظیم آمار و اطلاعات به منظور تجزیه و تحلیل دربخش های مختلف اجتماعی و فرهنگی

۴ـ ارائه طرح های تحقیقاتی جهت ساخت وسایل کمک آموزشی و توانبخشی به صاحبان صنایع .

۵ـ ارائه راهکار هایی جهت پیشگیری از نابینایی به سازمان های مربوطه .

ت ـ زیارت و سیاحت :

به منزله آشنایی و بهره مندی هرچه بیشتر نابینایان از مکانهای سیاحتی و زیارتی و همچنین تسهیل در امر سفر و ایجاد فرصتهای مناسب برای آنان موارد ذیل باید انجام گیرد :

۱ـ برگزاری اردوهای تفریحی ، ریارتی یکروزه

۲ـ هماهنگی با ارگانهای مختلف جهت برگزاری اردوهای دانش آموزی و …

۳ـ تشکیل کاروانهای ویژه و اعزام به اماکن زیارتی با درنظر گرفتن یارانه های خاص .

۴ـ هماهنگی با سازمان های سیاحتی در زمینه اختصاص یافتن بخشی از امکانات آنها به نابینایان مانند گرفتن پلاژ و مهمانسرا و تخفیف در بلیط های ورودی اماکن تفریحی .

ی ـ کامپیوتر و نرم افزار

به منظور آشنایی و بهره مندی کلیه نابینایان و همچنین افراد کم بینا با کامپیوتر ونرم افزار های موجود ویژه بایستی اقدامات ذیل انجام گردد .

۱ـ برگزاری کلاسهای آموزش کامپیوتر در سطوح مقدماتی ، تکمیلی و WORD  با طرح درس مربوطه و با کمک مربیان کار آزموده و ترجیحا کم بینا .

۲ـ  ارتقاء سطح آموزش کامپیوتر در مراحل بعدی و با استفاده از نرم افزار های گویا شامل : گرزویل ، جاوز موبایل اسپیک و …

۳ـ تهیه و تکثیر نرم افزار های گویای موجود در بازار و همچنین تخصیص یارانه جهت خرید نرم افزار نوید ۴  ، نوید ۵ و پارس آوا و همچنین تهیه ورژنهای بالای تالکس جهت استفاده در گوشی های موبایل .

۴ـ توصیه به نابینایان و کم بینایان جهت استفاده کامل از کامپیوتر و حذف سایر تجهیزات صوتی و مطالعاتی به ویژه در ارتباطات با سطوح عالیه تحصیلی .

۵ ـ تهیه کیبورد ، کامپیوتر ، برجسته نگار و سایر سخت افزارهای تولید شده  برای نابینایان و تجهیز مراکز خاص جهت مطالعه و تحقیق با هدف ارتقاء مدارج تحصیلی .

 

بخش سوم : امور رفاهی

 

الف ـ امور حمایتی :

هدف این بخش تحت پوشش قرار دادن نابینایان فاقد کار و درآمد مکفی و حمایت آنان برای گذراندن مطلوب تر امور زندگی می باشد که این هدف با راهکاری ذیل مؤثر خواهد بود .

۱ ـ پرداخت مستمری ماهیانه نسبت به تعداد افراد تحت تکفل با همکاری سازمان های ذیربط .

۲ـ پرداخت کمک هزینه به نابینایان کم درآمد با توجه به گزارش مددکاری و با همکاری سازمان های ذیربط .

۳ـ دریافت کمکهای غیر نقدی و توزیع آن به به خانواده های نیازمند .

ب ـ بیمه :

به منظور برخورداری نابینایان از حداکثر امکانات بیمه ، باید موارد ذیل انجام شود :

۱ـ پیگیری قانون برخورداری نابینایان از خدمات درمانی در سازمان بهزیستی تا اجرای کامل آن

۲ـ تحت پوشش قرار دادن نابینایانی که از خدمات بیمه تامین اجتماعی برخوردار نمی باشند و پرداخت تمام یا بخشی از حق بیمه آنان .

۳ـ طرح و پیگیری بیمه بیکاری نابینایان پس از اتمام تحصیلات و اخذ مدرک معافیت خدمت .

۴ـ تنظیم و ارائه طرح برخورداری رایگان نابینایان از بیمه حوادث از طریق قانونی کردن موضوع .

ج ـ اعطای وام :

این بخش عبارت است از :

۱ـ پرداخت وام قرض الحسنه با هماهنگی و همکاری مؤسسات قرض الحسنه

۲ـ هماهنگی با سیستم بانکی و کسب مجوز به منظور وام ، معرفی اعضاء جهت دریافت وام مانند : ودیعه مسکن ، ازدواج و …

۳ـ دریافت تسهیلات قرض الحسنه از خیرین و واگذاری آن به تعاونی نابینایان فتح خراسان جهت پرداخت به نابینایان عضو .

د ـ کالاهای اساسی :

دریافت و توزیع کالاهای اساسی و غیره می تواند نقش بسزایی در حمایت از نابینایان بعنوان قشر آسیب دیده اجتماعی داشته باشد که راهکارهای ذیل دنبال می شود :

۱ـ دریافت کالا به نرخ تعادلی از بازرگانی و توزیع آن بین اعضای جامعه .

۲ـ خرید کلی و بدون واسطه و نقدی برخی از کالاها و توزیع ارزان و یا اقساطی آنها .

۳ـ اختصاص دادن یارانه برای برخی از کالاهای مورد نیاز خانواده های نابینایان بعنوان مساعدت جمعی

۴ـ تشکیل تعاونی مصرف ویژه نابینایان و صدور دفترچه ، توزیع کالاهای سهمیه ای

۵ـ هماهنگی با فروشگاه های گوناگون و توزیع کالا برگ یارانه ای بین اعضاء .

ه ـ تجهیزات توانبخشی :

۱ـ تامین عصای مورد نیاز نابینایان

۲ـ تهیه و واگذاری ساعت گویای مچی و رومیزی .

۳ـ تهیه و واگذاری عینک آفتابی ، طبی ، ذره بین و سمعک ، یا پرداخت تمام یا بخشی از هزینه خرید آنها به نابینایان .

۴ـ هماهنگی با مؤسسات توانبخشی مانند ( فیزیوتراپی ، کاردرمانی ، شنوایی سنجی ، بینای سنجی ، گفتار درمانی  )جهت برخورداری نابینایان از خدمات آنان .

و ـ امور درمانی :

 

با وجود برخورداری نابینایان از بیمه خدمات درمانی ، قطعا موارد ویژه ای پیش خواهد آمد که نیاز به اقدام خاص دارد مانند عمل جراحی ، لنز گذاری و یا نیاز به تجهیزات پزشکی که باید اقدامات ذیل انجام گیرد:

۱ـ هماهنگی  با  برخی  از  مؤسسات  درمانی  دولتی  و  خیریه  جهت عدم  دریافت  فرانشیر  از بیماران معرفی شده  .

۲ـ تامین تمام یا بخشی از هزینه مربوط به تجهیزات پزشکی مورد نیاز که از طرف بیمه پرداخت نمی شود با همکاری سازمانهای مربوطه و افراد خیر .

۳ـ تامین هزینه های مربوط به اعمال جراحی ، دارو و هزینه های متفرقه خارج از قرارداد بیمه .

۴ـ هماهنگی با پزشکان خیر و معرفی نابینایان و اعضای خانواده ایشان جهت درمان رایگان .

ز ـ امتیازات اداری :

۱ـ هماهنگی با ادارات و سازمانهای مختلف دولتی و غیر دولتی مانند شهرداری ، مخابرات ، شرکت گاز ، شرکت آب و فاضلاب ، شرکت برق  وکمیته امداد و غیره جهت کسب مجوز تخفیف و یا تقسیط نرخ

خدمات عمومی و معرفی نابینایان جهت برخورداری از آن .

۲ـ معرفی نابینایان به ادارات جهت دریافت خدمات مربوطه بصورت رایگان و یا خارج از نوبت

۳ـ معرفی نابینایان جهت اخذ پروانه کسب و اولویت آنان در مزایده ها و مناقصه های دولتی پیرامون دراختیار گرفتن بخشی از خدمات اداری

ح ـ مسکن :

۱ـ تشکیل شرکت تعاونی مسکن ویژه نابینایان

۲ـ مذاکره با سازمان مسکن و شهر سازی به منظور اختصاص یافتن بخشی از واحد های استیجاری به نابینایان .

۳ـ هماهنگی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به منظور اختصاص یافتن سالیانه تعدادی از واحد های ارزان قیمت به نابینایان تحت پوشش  .

۴ـ تلاش جهت دریافت امتیاز وام مسکن و معرفی نابینایان به بانکهای مربوطه .

۵ـ تلاش در جهت خانه سازی برای نابینایان محروم با همکاری خیرین مسکن ساز .

 

اولویت ها و برآورد هزینه های برنامه  جامعه

 

۱ـ زمین : در محدوده  شهری جهت احداث مجتمع ویژه نابینایان

۲ـ ساختمان : جهت استقرار جامعه و امور ستادی در صورت نیاز

۳ـ وسیله نقلیه جهت امور اداری و سرویس دهی به نابینایان شامل سواری و مینی بوس .

۴ـ هزینه های جاری ، آموزشی و پرسنلی سالیانه ۱۰۰ میلیون تومان

۵ـ پرداخت مستمری به یکصد خانوداه نیازمند و توزیع کالا برگ

۶ـ پرداخت کمک هزینه درمان ، دارو و عمل جراحی

۷ـ تحت پوشش قرار دادن تعدادی از نابینایان بشدت نیازمند و از کار افتاده با بیمه تامین اجتماعی و نیز تحت پوشش قرار دادن تعدادی دیگر از آنان با بیمه خدمات درمانی

۸ـ اعطای وام بلا عوض به مزدوجین نیازمندنابینامعادل ۳ میلیون تومان برای هر نفر، متوسط ۳۰ نفر در سال .

۹ـ تامین اقلام کمک جهیزیه شامل ، یخچال ، فرش ، گاز در سال ۸ سری .

۱۰ ـ پرداخت شهریه کمک تحصیلی به دانش آموزان و دانشجویان به ترتیب ماهیانه ۱۰۰ و ۲۰۰ هزار تومان و مجموعا در سال ۱۰۰ میلیون تومان .

۱۱ ـ تهیه قرآن ، نهج البلاغه ، کتب ادعیه و سایر کتب بریل

۱۲ـ برگزاری مسایقات حفظ و قرائت قرآن و اختصاص جوایز مربوطه

۱۳ـ سالیانه ۵۰۰۰ عدد CD خام جهت دانش آموزان

۱۴ـ اختصاص یارانه جهت خرید و توزیع ساعت گویا و عصا

۱۵ ـ یارانه خرید عینک آفتابی و عینک طبی ـ ذره بین و سمعک

۱۶ـ برگزاری کلاس کنکور و تامین بخشی از هزینه کلاسهای تقویتی جهت نابینایان متقاضی

۱۷ ـ تامین بخشی از هزینه های اشتراک آب ، برق و گاز جهت نابینایان نیازمند

۱۸ـ پرداخت کمک اجاره بهای منزل مسکونی و یا مغازه

۱۹ـ تامین بخشی از هزینه پروانه کسب مشاغل مختلف

۲۰ ـ پرداخت کمک هزینه ساخت و خرید مسکن

۲۱ ـ دریافت تسهیلات قرض الحسنه و قرار دادن آن در اختیار تعاونی فتح نابینایان جهت اعطای وام به نابینایان نیازمند .

۲۲ ـ خرید یک دستگاه چاپگر بریل و تجهیزات مربوطه

۲۳ ـ خرید یک دستگاه تکثیر نوار کاست ۱ به ۳

۲۴ ـ خرید یک دستگاه زیراکس جهت چاپ درشت خط

۲۵ ـ خرید سه دستگاه بهدید به همراه تلویزیون مربوطه

۲۶ ـ تامین کامپیوتر و نرم افزارهای گویا جهت امور آموزشی به تعداد ۱۰ دستگاه

۲۷ ـ خرید یک دستگاه برجسته نگار و مخزن کتاب الکترونیکی

۲۸ ـ تاسیس کتابخانه گویا و تجهیز آن به بانک نوار و CD معادل ۲ میلیارد تومان .

۲۹ ـ تهیه ماشین پرکینز به تعداد ۵۰ دستگاه مبلغ هر دستگاه ۱۰۰۰ دلار .

۳۰ ـ برگزاری اردوهای سیاحتی و زیارتی یکروزه و چند روزه  بصورت مشارکتی

بازدیدها ۴۲
© کپی رایت 1378 - 1403 جامعه نابینایان ثامن الائمه (ع) خراسان رضوی Skip to content