به جامعه نابینایان ثامن الائمه (ع) خراسان رضوی خوش آمدید Skip to content

اساسنامه خیریه جامعه نابینایان و کم بینایان مشهد

 

 

 

 

 

 

اساسنامه

 

 

موسسات غیر انتفاعی غیر تجاری

(خیریه . کانون . جامعه . انجمن و…)

 

 

 

 

 

موضوع بند ۱۳ ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از

مقررات مالی دولت مضوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰

 

 

تاریخ بازنگری و ابلاغ اسفند ۹۳

 

 

 

 

 

باسمه تعالی

 

اساسنامه موسسات غیر انتفاعی غیر تجاری موضوع بند ۱۳ ماده۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی

دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰

 

فصل اول  ـ کلیات و اهداف :

 

ماده (۱) : نام  خیریه جامعه نابینایان و کم بینایان مشهد است و در این اساسنامه بلحاظ رعایت اختصار موسسه نامیده  می شود

ماده (۲ ): موضوع موسسه : خدمت رسانی به جامعه هدف سازمان بهزیستی

ماده (۳): موضوع فعالیت موسسه در حوزه توانبخشی و آموزششی است .

تبصره : تمامی فعالیت های موسسه غیر سیاسی و غیر انتفاعی است .

ماده (۴) : محل : مرکز اصلی موسسه در شهرستان : مشهد ـ خیابان امیر کبیر ـ خیابان شهید بهشتی (رودکی شمالی ۷) شهید بهشتی ۲۶   پلاک ۴۴ واقع است و در صورت نیاز می تواند برابر ماده ۱۱ ، ماده ۱۲ و ماده ۱۳ دستور العمل اجرایی بند ۱۳ ماده ۲۶ در سایر نقاط شعبه دایر کند .

ماده (۵) : تابعیت : موسسه تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و تمامی اعضای آن تبعیت خود را به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند .

ماده (۶) : مدت فعالیت : موسسه از تاریخ تاسیس برای مدت نامحدود تشکیل می شود .

ماده (۷): دارایی اولیه موسسه اعم از نقدی  ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال و یا غیر نقدی ــــ ریال ایت که توسط هیات موسس تماما پرداخت شده و در اختیار موسسه قرار گرفته است .

ردیف

نام و نام خانوادگی

امضاء
ردیف نام و نام خانوادگی
امضاء
ردیف
نام و نام خانوادگی

امضاء

۱ ناصر عرب زاده   ۹ سلیمان بهمن سبزواری        
۲ غلامعلی کورمی   ۱۰ رضا نقوی        
۳ معصومه ایوانی   ۱۱ جواد رضایی سیستانی        
۴ سید محمد هاشم پور   ۱۲ محمد مصلحی        
۵ محمد هاشم زاده   ۱۳ مهدی احمدی        
۶ سید کاظم شادمند              
۷ جعفر علیپور              
۸ سید محسن بینش              

 

ماده (۸) :  اهداف موسسه عبارتند از :

۱ ـ حمایت و پشتیبانی از حقوق و منافع نابینایان و کم بینایان

۲ ـ ایجاد فرصت های مساوی برای ایشان و بهبودی کمی و کیفی زندگی مادی و معنوی آنان

۳ ـ ایجاد روحیه مشارکت عمومی در پیشبرد امور مربوطه به نابینایان و کم بینایان

۴ ـ تلاش در راستای ایجاد اشتغال ، گسترش ، آموزش و ارتقاء سطح فرهنگی نابینایانو کم بینایان و حمایت تحصیلی از آنان

۵ ـ جلب مشارکت و امتیازات خاص در راستای همکاری با سازمان های دولتی و غیر دولتی در چهار چوب قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

تبصره ۱ : انجام هرگونه فعالیت مغایر با اهداف اساسنامه موسسه ممنوع است .

روش های اجرایی اهداف :

۱ ـتحقیق و بررسی پیرامون قوانین و مقررات موجود و ارائه طرح های گوناگون به مراجع ذیصلاح با هدف اصلاح و برطرف نمودن موانع قانونی

۲ ـ تشکیل کمیته اجرایی در زمینه های مختلف با هدف اجرای برنامه جامع فرهنگی ، اجتماعی و رفاهی جامعه

۳ ـ تاسیس و راه اندازی مراکز روزانه و شبانه روزی ویژه آموزش ، نگهداری و توانبخشی کودک ، دانش آموز و بزرگسال نابینا و کم بینا

۴ ـ تاسیس و راه اندازی کارگاه های حمایتی جهت حرفه آموزی و ایجاد اشتغال نابینایان ، کم بینایان و خانواده های آنان در زمینه های مختلف تولید ، مونتاژ ، بسته بندی و غیره .

۵ ـ ساخت مجتمع توانبخشی ، فرهنگی ، ورزشی ، آموزشی و حمایتی شبانه روزی ویژه نابینایان و کم بینایان با هدف تمرکز فعالیت های گوناگون و کسب درآمد به منظور تامین نیاز های جامعه و رفاه اعضای مربوطه .  

۶ ـ چاپ و نشر قرآن ، کتب ادعیه و سایر منابع مطالعاتی به خط بریل و گویا با هدف ارتقاء سطح دانش و هرهنگ اعضاء

۷ ـ دریافت هدایا و ودایع قرض الحسنه از خیرین و موسسات مالی و غیره و اعطای وام قرض الحسنه به اعضای نیازمند

۸ ـ انعقاد قرارداد و تفاهم نامه با دستگاه های دولتی ، نهاد های عمومی و سایر موسسات مربوطه با هدف اجرای پروژه های فرهنگی ، هنری ، آموزشی ، توانبخشی ، پژوهشی ، اقتصادی ، رفاهی و مددکاری مرتبط با نابینایان و کم بینایان .

تبصره ۲ : موسسه برای هر یک از اهداف و فعالیت های تخصصی خود باید از سازمان بهزیستی و مراجع ذیصلاح مجوز لازم را اخذ کند . فعالیت موسسه در زمینه های مزبور قبل از کسب مجوز از سازمان بهزیستی ممنوع است .

ماده (۹)  : هیات موسس عبارتند از : اعضای هیات موسس جامعه افراد ذیل هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل جامعه قیام کرده اند و بعد از تاسیس تحت عنوان موسس مسئولیتی نخواهند داشت .

تبصره : هیات موسس بعد از ثبت موسسه و معرفی هیات امناء از بین خود و یا دیگران مسئولیتی در قبال موسسه نخواهند داشت و تمامی صفحات اساسنامه باید به امضای هیات موسس برسد .

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

امضاء
ردیف نام و نام خانوادگی
امضاء
ردیف
نام و نام خانوادگی

امضاء

۱ ناصر عرب زاده   ۷ جعفر علیپور   ۱۳ مهدی احمدی  
۲ غلامعلی کورمی   ۸ سید محسن بینش        
۳ معصومه ایوانی   ۹ سلیمان بهمن سبزواری        
۴ سید محمد هاشم پور   ۱۰ رضا نقوی        
۵ محمد هاشم زاده   ۱۱ جواد رضایی سیستانی        
۶ سید کاظم شادمند   ۱۲ محمد مصلحی        

 

 

 

فصل دوم ـ ارکان

 

ماده (۱۰) : ارکان موسسه عبارتند از :

الف : هیات مدیره        ب: هیات مدیره           ج : مدیر عامل                 د: بازرس یا بازرسان

 

الف ) هیات امناء

ماده (۱۱) : مجمع عمومی هیات امناء با تعداد ۱۳ نفر تشکیل و عالی ترین مرجع تصمیم گیری در موسسه است که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود .

تبصره : فعالیت هیات امناء افتخاری خواهد بود .

 

ماده (۱۲ ): چنانچه هر یک از اعضاء هیات امناء فوت کند یا استعفا دهد یا به هر علت امکان فعالیت یا مشارکت در مجمع عمومی را نداشته باشد هیات امناء شخص واجد شرایط و مورد اعتماد را از میان داوطلبان و با رای سه چهارم اعضاء خود بعنوان جانشین وی انتخاب خواهد کرد .

تبصره ۱ : چنانچه صلاحیت اکثریت اعضاء هیات امناء از نظر مراجع قانونی ساقط شود ، موسسه از ادامه فعالیت محروم و خود به خود منحل خواهد شد .

تبصره ۲ : حضور نماینده سازمان بهزیستی کشور در تشکیل مجامع فوق العاده در زمانی که انحلال موسسه مطرح است الزامی بوده و می بایست مراتب را به سازمان گزارش دهد .

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

امضاء
ردیف نام و نام خانوادگی
امضاء
ردیف
نام و نام خانوادگی

امضاء

۱ ناصر عرب زاده   ۹ سلیمان بهمن سبزواری        
۲ غلامعلی کورمی   ۱۰ رضا نقوی        
۳ معصومه ایوانی   ۱۱ جواد رضایی سیستانی        
۴ سید محمد هاشم پور   ۱۲ محمد مصلحی        
۵ محمد هاشم زاده   ۱۳ مهدی احمدی        
۶ سید کاظم شادمند              
۷ جعفر علیپور              
۸ سید محسن بینش              

 

 

ماده (۱۳) : مجمع عمومی عادی سالی یکبار در مهر ماه تشکیل خواهد شد .

برای رسمیت جلسه حضور نصف بعلاوه یک اعضاء و برای تصویب هر موضوعی نیز رای موافق اکثریت اعضاء حاضر ضرورت دارد . در صورتی که در دعوت تخست اکثریت حاصل نشد جلسه دوم بفاصله پانزده روز از جلسه اول تشکیل و با هر تعداد حاضر جلسه رسمیت خواهد یافت .

مجمع عومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیات مدیره یا یک سوم اعضای امناء تشکیل شود . دعوت برای مجمع عمومی از طریق کتبی یا درج در روزنامه کثیر الانتشار است .

تبصره : در صورت لزوم سازمان بهزیستی می تواند تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را به خصوص در زمانی که استعفای ذسته جمعی اعضای هیات مدیره مطرح بوده و یا موسسه در مرحله انحلال قرار گیرد انجام دهد .

ماده (۱۴ ): وظایف مجمع عمومی هیات  امناء عبارتند از :

۱ ـ انتخاب و تجدید انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان (اصلی و علی البدل )

۲ ـ عزل بعض یا کل اعضاء هیات مدیره و بازرسان

۳ ـ استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرسان

۴ ـ بررسی و تصویب پیشنهاد های هیات مدیره و بازرسان

۵ ـ تعیین عضو جانشین هیات امناء طبق مندرجات ماده ۱۱

۶ ـ تصویب ترازنامه و منابع تامین اعتبار

۷ ـ تعیین خط مشی کلی موسسه و تصویب و یا اقدام به هر عملی که به صلاح موسسه باشد .

۸ ـ تعیین روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه های موسسه تا تشکیل مجمع عمومی سال بعد در آن انتشار خواهد یافت .

۹ ـ تصویب تغییرات مفاد اساسنامه

۱۰ ـ تصمیم گیری در خصوص انحلال موسسه

ردیف

نام و نام خانوادگی

امضاء
ردیف نام و نام خانوادگی
امضاء
ردیف
نام و نام خانوادگی

امضاء

۱ ناصر عرب زاده   ۹ سلیمان بهمن سبزواری        
۲ غلامعلی کورمی   ۱۰ رضا نقوی        
۳ معصومه ایوانی   ۱۱ جواد رضایی سیستانی        
۴ سید محمد هاشم پور   ۱۲ محمد مصلحی        
۵ محمد هاشم زاده   ۱۳ مهدی احمدی        
۶ سید کاظم شادمند              
۷ جعفر علیپور              
۸ سید محسن بینش              

 

 

 

ماده(۱۵): مجمع عمومی فوق العاده هیات امناء با شرایط زیر تشکیل خواهد شد .

۱ ـ با درخواست هیات مدیره یا بازرس یا بازرسان

۲ ـ با درخواست یک سوم از اعضای هیات امناء

تبصره : دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده به طریق اطمینان بخشی از جمله تلفنی یا کتبی یا درج آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار بوده و مطابق با شرایط برگزاری مجمع عمومی عادی تشکیل و رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با حداقل دو سوم آراء موافق از تعداد حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود .

ماده (۱۶) : مجمع عمومی توسط هیات رییسه ای مرکب از یک نفر رییس و یک نفر نایب رییس و دو نفر ناظ دایر می شود .

تبصره ۱ : اعضای هیات رییسه با اعلام و قبول نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهد شد .

تبصره ۲ : اعضای هیات رییسه نباید کاندیداهای هیات مدیرهو بازرسان باشند .

 

ب : هیات مدیره

 

ماده (۱۷ ) موسسه دارای هیات مدیره ای مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل خواهد بود .

تبصره  ۱: جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخده با اکثریت آراء موافق معتبر خواهد بود .

تبصره ۲ : شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضای هیات مدیره بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی و شش جلسه متناوب ، در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود .

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

امضاء
ردیف نام و نام خانوادگی
امضاء
ردیف
نام و نام خانوادگی

امضاء

۱ ناصر عرب زاده   ۹ سلیمان بهمن سبزواری        
۲ غلامعلی کورمی   ۱۰ رضا نقوی        
۳ معصومه ایوانی   ۱۱ جواد رضایی سیستانی        
۴ سید محمد هاشم پور   ۱۲ محمد مصلحی        
۵ محمد هاشم زاده   ۱۳ مهدی احمدی        
۶ سید کاظم شادمند              
۷ جعفر علیپور              
۸ سید محسن بینش              

 

 

ماده (۱۸) : در صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط از هز یک از اعضای اصلی هیات مدیره عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیات مدیره به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد کرد .

ماده (۱۹): هیات مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هر ۱۵ روز یکبار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رییس هیات مدیره تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد . فاصله بین ارسال دعوتنامه و یا تلفن و تشکیل جلسه هیات مدیره حداقل سه روز خواهد بود .

ماده (۲۰ : ) اعضای هیات مدیره حداکثر تا یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه خواهند داد و از بین خود یک نفر رییس و یک نفر نائب رئیس انتخاب خواهند کرد .

ماده (۲۱ ) : هیات مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب خواهند شد ، انتخاب مجدد هیات مدیره برای دوره های بعدی بلامانع بوده و هیات مدیره موظف است حداکثر دو ماه قبل از پایان تصدی خود ، از مجمع عمومی بمنظور انتخاب هیات مدیره  جدید دعوت کند . هیات مدیره موظف است یک نسخه از نتیجه انتخابات خود را به سازمان بهزیستی استان یا ستاد ارسال کند .

ماده (۲۲) : هیات مدیره نماینده قانونی موسسه بوده و وظایف و اختیارات آن بشرح ذیل است :

۱ ـ حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول

۲ ـ رسیدگی به حسابهای موسسه و پرداخت بدهی ها و وصول مطالبات

۳ ـ اجرای مصوبات مجامع عمومی هیات امنا در راستای اجرای اهداف موسسه

۴ ـ افتتاح حساب در بانکها به نام موسسه

۵ ـ انجام تشریفات قانونی و تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در تمامی مراحل قانونی در محاکم و تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن ، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی یا حق توکیل به غیر .

۶ ـ بطور کلی هیات مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول و تبدیل به احسن یا رهن گذاری و فک رهن و استقراض به استثنای فروش اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی هیات امنا است بنام موسسه انجام دهد .

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

امضاء
ردیف نام و نام خانوادگی
امضاء
ردیف
نام و نام خانوادگی

امضاء

۱ ناصر عرب زاده   ۹ سلیمان بهمن سبزواری        
۲ غلامعلی کورمی   ۱۰ رضا نقوی        
۳ معصومه ایوانی   ۱۱ جواد رضایی سیستانی        
۴ سید محمد هاشم پور   ۱۲ محمد مصلحی        
۵ محمد هاشم زاده   ۱۳ مهدی احمدی        
۶ سید کاظم شادمند              
۷ جعفر علیپور              
۸ سید محسن بینش              

 

تبصره (۱) : تمامی اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره و خزانه دار با مهر موسسه معتبر خواهد بود .

تبصره (۲) : جز درباره موضوعاتی که بموجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی هیات امنا است ، هیات مدیره تمامی اختیارات لازم برای اداره امور موسسه را مشروط بر رعایت حدود اهداف و وظایف دارد .

 

ماده (۲۳) : تمامی اسناد و مدارک موسسه اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان بدون قید و شرط بوسیله هیات مدیره موسسه باید برای بررسی در دسترس کارشناسان مامور سازمان بهزیستی و بازرس (یا بازرسان) موسسه قرار گیرد .

 

ج : مدیر عامل

 

ماده (۲۴) : هیات مدیره می تواند از بین خود یا خارج از اعضاء هیات مدیره ، یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عاملی موسسه انتخاب کرده و حدود اختیارات او را تعیین کند . عزل وی نیز از اختیارات هیات مدیره خواهد بود و مدیر عامل در حدود اختیاراتی که از طرف هیات مدیره به وی تفویض می شود نماینده موسسه محسوب شده و از طرف موسسه حق امضاء را دارد .

تبصره (۱) : مدیر عامل برای مدت ۲ سال انتخاب خواهد شد .

تبصره (۲ ) : انتخاب مجدد مدیر عامل بلامانع است .

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

امضاء
ردیف نام و نام خانوادگی
امضاء
ردیف
نام و نام خانوادگی

امضاء

۱ ناصر عرب زاده   ۹ سلیمان بهمن سبزواری        
۲ غلامعلی کورمی   ۱۰ رضا نقوی        
۳ معصومه ایوانی   ۱۱ جواد رضایی سیستانی        
۴ سید محمد هاشم پور   ۱۲ محمد مصلحی        
۵ محمد هاشم زاده   ۱۳ مهدی احمدی        
۶ سید کاظم شادمند              
۷ جعفر علیپور              
۸ سید محسن بینش              

 

 

د ـ بازرس یا بازرسان  

ماده (۲۵) : مجمع عمومی عادی هیات امنا  یک نفر را بعنوان بازرس اصلی و یک نفر را بعنوان علی البدل برای مدت یکسال انتخاب خواهد کرد .

تبصره : انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است .

ماده (۲۶ ): وظایف بازرس یا بازرسان به شرح ذیل است :

۱ ـ بررسی تمامی اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش عملکرد مالی برای مجمع عمومی

۲ ـ بررسی گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی

۳ ـ ارائه گزارش هرگونه تخلف هیات مدیره و مدیر عامل از مفاد اساسنامه به کمیسیون ماده ۲۶ سازمان بهزیستی و مجمع عمومی

تبصره  : بازرس می تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیات مدیره شرکت کند .

 

فصل سوم ـ منابع تامین اعتبار و مواد متفرقه :    

ماده (۲۷): منابع تامین اعتبار موسسه از طریق جمع آوری هدایا ، اعانات ، قبول وصیت و وقف و از درآمد سایر فعالیهای مندرج در ماده ۷ اساسنامه و سایر کمک ها و تسهیلاتی که برای تامین منابع مالی موسسه تخصیص داده می شود تامین می گردد .

تبصره (۱ ): تمامی وجوه و درآمد های موسسه در حساب الکترونیکی مخصوصی که بنام موسسه و با معرفی سازمان بهزیستی ، نزد هر یک از بانک ها یرسمی کشور جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده است نگهداری خواهد شد . در صورت نیاز سازمان بهزیستی مجاز است هر گونه گزارش گردش حساب مالی موسسه را از بانک طرف حساب آنها اخذ کند .

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

امضاء
ردیف نام و نام خانوادگی
امضاء
ردیف
نام و نام خانوادگی

امضاء

۱ ناصر عرب زاده   ۹ سلیمان بهمن سبزواری        
۲ غلامعلی کورمی   ۱۰ رضا نقوی        
۳ معصومه ایوانی   ۱۱ جواد رضایی سیستانی        
۴ سید محمد هاشم پور   ۱۲ محمد مصلحی        
۵ محمد هاشم زاده   ۱۳ مهدی احمدی        
۶ سید کاظم شادمند              
۷ جعفر علیپور              
۸ سید محسن بینش              

 

 

 

تبصره (۲ ): سال مالی موسسه از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثناء سال اول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس موسسه است .

 

ماده (۲۸) : کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی موسسات خیریه ای که به ثبت رسیده اند و به مصرف گروه هدف سازمان می رسد از پرداخت مالیات معاف است .

ماده (۲۹) : شرایط برخورداری از معافیت مالیاتی توسط موسسات خیریه .

۱ـ عدم معامله موسسان و بستگان درجه اول و دوم آنان و نیز هیات امنا و مدیران با موسسه .

۲ـ عدم هرگونه برداشت یا تخصیص از محل کمکها و هدایای دریافتی و غیر نقدی موسسه توسط موسسان یا صاحبان سرمایه .

۳ـ مرجع نظارت بر درآمد و هزینه موسسات خیریه سازمان امور مالیاتی کشور و ادارات تابعه خواهد بود .

۴ـ موسسات خیریه مکلفند صورتجلسات درآمد و هزینه سالانه خود را که متکی به اسناد و مدارک قابل قبول باشد ، حداکثر تا ۴ ماه بعد از پایان سال مالی موسسه به مرجع ناظر مربوطه تسلیم کند و مرجع ناظر موسسه نیز باید ظرف ۴ ماه از تاریخ وصول صورتحساب ، نتیجه رسیدگی را در مورد صورتحساب درآمد و هزینه و رعایت مقررات قانونی و آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم اعلام و در صورت تایید ، گواهی لازم را برای اقدام قانونی به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم کند .

۵ ـ انجام سایر مقررات مذکور در آیین نامه اجرایی مربوطه و تکالیف مقرر از جمله تسلیم به موقع اظهار نامه و تراز نامه و حساب سود و زیان و پرداخت مالیات اشخاص ثالث طبق قانون مالیات های مستقیم .

۶ ـ عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در قانون مالیات های مستقیم از سوی موسسات خیریه در سال مالی ، موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد .

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

امضاء
ردیف نام و نام خانوادگی
امضاء
ردیف
نام و نام خانوادگی

امضاء

۱ ناصر عرب زاده   ۹ سلیمان بهمن سبزواری        
۲ غلامعلی کورمی   ۱۰ رضا نقوی        
۳ معصومه ایوانی   ۱۱ جواد رضایی سیستانی        
۴ سید محمد هاشم پور   ۱۲ محمد مصلحی        
۵ محمد هاشم زاده   ۱۳ مهدی احمدی        
۶ سید کاظم شادمند              
۷ جعفر علیپور              
۸ سید محسن بینش              

 

 

ماده (۳۰) : تمامی مدارک ، پرونده ها و نوشتجات در دفتر مرکزی موسسه نگهداری می شود و مکاتبات رسمی موسسه با امضای مدیر عامل و در غیاب او رئیش هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود .

تبصره : مصوبات و صورتجلسات هیات امناء و هیات مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ، ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید .

 

ماده (۳۱) : محل موسسه و تغییرات ان باید پس از کسب مجوز کتبی از کمیسیون ماه ۲۶ سازمان بهزیستی بوده و در اداره ثبت شرکت ها و علائم تجاری به ثبت برسد .

 

ماده (۳۲) : موسسه دارای مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن به تصویب هیات مدیره و تایید کمیسیون ماده ۲۶ خواهد رسید

تبصره : موسسه در حفظ و حراست از مهر و آرم موسسه مسئولیت قانونی دارد .

ماده (۳۳) : در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است مطابق مقررات قانون تجارت جمهموری اسلامی ایران و سایر قوانین موضوعه کشوری عمل و رفتار خواهد شد .

 

ماده (۳۴) : انحلال :

در صورت انحلال موسسات موضوع دستور العمل بند ۱۳ ، مجمع عمومی فوق العاده هیات یا مدیر تصفیه ای را پس از هماهنگی با کمیسیون ماده ۲۶ انتخاب و این هیات موظف خواهد بود پس از ادای دیون و وصول مطالبات نسبت به واگذاری اموال و املاک به موسسات عام المنفعه با فعالیت مشابه و دارای مجوز از سازمان بهزیستی و با نظارت آن سازمان اقدام کند .  

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

امضاء
ردیف نام و نام خانوادگی
امضاء
ردیف
نام و نام خانوادگی

امضاء

۱ ناصر عرب زاده   ۹ سلیمان بهمن سبزواری        
۲ غلامعلی کورمی   ۱۰ رضا نقوی        
۳ معصومه ایوانی   ۱۱ جواد رضایی سیستانی        
۴ سید محمد هاشم پور   ۱۲ محمد مصلحی        
۵ محمد هاشم زاده   ۱۳ مهدی احمدی        
۶ سید کاظم شادمند              
۷ جعفر علیپور              
۸ سید محسن بینش              

 

 

تبصره (۱) : در مواردی که انحلال و یا تعطیل دائم موسسات غیر دولتی مطرح است سازمان بهزیستی در ارتباط با بدهی و تعهدات به اشخاص حقیقی و حقوقی هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت .

تبصره (۲) : در صورت لغو یا ابطال پروانه تاسیس موسسه در کمیسیون عالی یا توسط مراجع قانونی ذیصلاح ، هیات مدیره موظف است ظرف مدت ۱ ماه از تاریخ لغو ابطال نسبت به تشکیل مجمع و انتخاب و معرفی هیات و یا مدیر تصفیه و طی مراحل انحلال اقدام نماید بدیهی است در صورت عدم اقدام در موعد مقرر از سوی هیات مدیره سازمان بهزیستی راسا می تواند تعیین هیان و مدیر تصفیه را از دادگاه تقاضا نماید .

 

ماده (۳۵ ): انجام فعالیت های فرهنگی موسسه با رعایت مقررات و موازین مربوطه از سوی موسسه پس از اخذ مجوز های مربوطه مجاز است .

 

ماده (۳۶) : برای انجام هر یک از فعالیتها و اهداف مندرج در ماده ۷ اساسنامه ، موسسه باید پس از دریافت پروانه تاسیس ، پروانه فعالیت لازم را نیز مطابق دستور العمل های مربوطه از کمیسیون ماده ۲۶ استانی اخذ کند .

ماده (۳۷ ): این اساسنامه مشتمل بر ۳ فصل و ۳۷ ماده و ۲۵ تبصره در نشست مورخ  ۳۰/۴/۹۵  هیئت موسس به تصویب رسید .

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

امضاء
ردیف نام و نام خانوادگی
امضاء
ردیف
نام و نام خانوادگی

امضاء

۱ ناصر عرب زاده   ۹ سلیمان بهمن سبزواری        
۲ غلامعلی کورمی   ۱۰ رضا نقوی        
۳ معصومه ایوانی   ۱۱ جواد رضایی سیستانی        
۴ سید محمد هاشم پور   ۱۲ محمد مصلحی        
۵ محمد هاشم زاده   ۱۳ مهدی احمدی        
۶ سید کاظم شادمند              
۷ جعفر علیپور              
۸ سید محسن بینش              

 

بازدیدها ۸
© کپی رایت 1378 - 1403 جامعه نابینایان ثامن الائمه (ع) خراسان رضوی Skip to content