به جامعه نابینایان ثامن الائمه (ع) خراسان رضوی خوش آمدید Skip to content

اساسنامه جامعه نابینایان ثامن الائمه علیه السلام خراسان رضوی

بسمه تعالی

اساسنامه .جامعه نابینایان ثامن الائمه (ع)خراسان رضوی

فصل اول  – کلیات و اهداف :

ماده ۱

نام سازمان مردم نهاد مورد نظر .جامعه.نابینایان.ثامن.الائمه(ع).خراسان.رضوی است که در این اساسانامه به اختصار  ‹‹ جامعه›› نامیده می شود .

ماده ۲

نوع فعالیت : کلیه فعالیتهای جامعه غیرسیاسی و غیرانتفاعی و غیردولتی بوده وضمن رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد موضوع تصویب نامه شماره ۲۷۸۶۲/ ت ۳۱۲۸۱ ﻫـ  مورخ ۸/۵/۱۳۸۴ و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود  .

ماده ۳

محدوده فعالیت.جامعه در سطح استان.خراسان.رضوی است . 

ماده ۴

محل : مرکز اصلی.جامعه دراستان : خراسان رضوی شهرستان : .مشهد به نشانی : خیابان کوهسنگی _خیابان ملاصدرا_ نبش ملاصدرای ۲۹ واقع است و در صورت لزوم می تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه نمایندگی یا دفتر دایر نماید .

محل امضاء هیأت موسس
ردیف
نام و نام خانوادگی
محل امضاء
۱
سید محسن بینش
۲
سلیمان بهمن سبزواری
۳
محمود باقر زاده
۴
جواد رضایی سیستانی
۵
محمد هاشم زاده
۶
معصومه ایوانی
۷
رضا نقوی

 

ماده ۵

تابعیت : .جامعه تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند .

ماده ۶

مدت فعالیت .جامعه از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود می باشد .

ماده ۷

جامعه فاقد سرمایه اولیه می باشد وهیچ یک از اعضای هیئت موسس در آن سهمی نخواهند داشت .

ماده ۸

هیأت موسس .جامعه اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل ..جامعه قیام نموده‌اند و بعد از تأسیس تحت عنوان موسس مسوولیتی نخواهند داشت .

ماده ۹

اهداف.جامعه عبارتند از :

الف : کلیات

۱_ حمایت و پشتیبانی از حقوق ومنافع نابینایان ونیمه بینایان عضو

۲_ ایجاد فرصت های مساوی برای ایشان و بهبود کمی وکیفی زندگی مادی ومعنوی آنان

۳_ ایجاد روحیه مشارکت عمومی در پیشبرد امور مربوط به نابینایان

محل امضاء هیأت موسس
ردیف
نام و نام خانوادگی
محل امضاء
۱
سید محسن بینش
۲
سلیمان بهمن سبزواری
۳
محمود باقر زاده
۴
جواد رضایی سیستانی
۵
محمد هاشم زاده
۶
معصومه ایوانی
۷
رضا نقوی

 

 

۴_ تلاش در راستای ایجاد اشتغال گسترش آموزش وارتقاء سطح فرهنگی نابینایان وکم بینایان و حمایت تحصیلی از آنان

۵_ جلب مشارکت و امتیازات خاص در راستای همکاری با سازمانهای دولتی و غیر دولتی در چهار چوب قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران .

ب : روش اجرا

۱- تحقیق وبررسی پیرامون قوانین و مقررات موجود و ارائه طرح های گوناگون به مراجع ذیصلاح با هدف اصلاح و بر طرف نمودن موانع قانونی .

۲- تشکیل شورای مشورتی از صاحب نظران و متخصصین گوناگون آشنا به شرایط ویژه نابینایان  

۳- تشکیل کمیته های اجرایی در زمینه های مختلف با هدف اجرای برنامه جامع فرهنگی اجتماعی ورفاهی جامعه

۴- برنامه ریزی وسازماندهی توان وامکانات موجود در راستای نیل به اهداف تعیین شده .

۵- ترغیب خیرین و صاحبان صنایع و سرمایه در جهت توجه بخشیدن به نیازهای گوناگون نابینایان .

ماده ۱۰

انواع عضویت :

جامعه دارای دو نوع عضو رسمی وافتخاری می باشد که از طریق مرکز یا شعبات جامعه به عضویت در می آید

 

محل امضاء هیأت موسس

 

ردیف
نام و نام خانوادگی
محل امضاء
۱
سید محسن بینش
۲
سلیمان بهمن سبزواری
۳
محمود باقر زاده
۴
جواد رضایی سیستانی
۵
محمد هاشم زاده
۶
معصومه ایوانی
۷
رضا نقوی

 

شرایط عضویت :

۱_ شرایط اعضای رسمی عیارتند از :

الف: تدین به یکی از ادیان رسمی کشور

ب: اعتقاد به مبانی و اعلام التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ج: عدم اشتهار به فساد اخلاقی

د: معلولیت موضوع اساسنامه که اثرات ناشی از آن همیشگی باشد

ه: دارا بودن ۱۶ سال تمام

و: پرداخت حق عضویت سالیانه مصوب هیئت مدیره وقت جامعه.

تبصره ۱) برخورداری واجدین شرایط زیر ۱۶ سال از امکانات رفاهی واجتماعی جامعه در چهار چوب آئین نامه داخلی بلامانع است .

تبصره ۲) بند (د) اعضای رسمی جامعه شامل افرادی است که طبق ضوابط بین المللی و داخلی نابینا وکم بینا محسوب میگردند .

۲_  شرایط اعضای افتخاری عبارتند از :

الف : شرایط مندرج در بندهای الف ـ ب ـ ج ـ ه ـ و ـ در ماده ۱۰

ب : سلامت عقلی وروانی

ج: داشتن حداقل ۲۰ سال تمام سن

د: ارائه خدمات شایسته به جامعه حداقل به مدت ۶ ماه قبل از عضویت

تبصره ۱: اثبات عدم هر یک از شرایط مندرج در مفاد این اساسنامه خود به خود موجب ابطال عضویت شخص می شود .

تبصره ۲: هیئت مدیره هر مرکز می تواند بنا به تشخیص حق عضویت رسمی وافتخاری را ۱۰% کاهش دهد .

محل امضاء هیأت موسس
ردیف
نام و نام خانوادگی
محل امضاء
۱
سید محسن بینش
۲
سلیمان بهمن سبزواری
۳
محمود باقر زاده
۴
جواد رضایی سیستانی
۵
محمد هاشم زاده
۶
معصومه ایوانی
۷
رضا نقوی

 

تبصره ۳ : تعداد اعضای افتخاری نباید از ۱۰% افراد رسمی بیشتر باشد  

فصل دوم: ساختار

ماده ۱۱

ارکـان جامعه عبـارتنـد از ۱- مجمـع عمـومـی ۲-  هیأت مـدیـره ۳- بازرسان .

ماده ۱۲

الف : وظایف مجمع عمومی مؤسس:

۱– انجام اقدامات اولیه برای تاسیس

 ۲- تصویب طرح اساسنامه

۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی برگزاری اولین مجمع عمومی

۴- انتخاب اولین مدیران و بازرسان  و …………

تبصره ۱: اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی مؤسس در بار اول با حضور نصف اعضاء رسمیت می‌یابد و در صورت عدم حد نصاب اکثریت لازم، دربار دوم با حضور یک سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت.

تبصره ۲: تصمیمات مجمع عمومی مؤسس با اکثریت دو سوم آراء حاضرین اتخاذ می‌شود.

ماده ۱۳

ب: مجمع عمومی عادی

مجمع عمـــومی عـــادی متشکل از کلیه اعضای جامعه می‌باشد و عالیترین مرجع تصمیم‌گیری است  که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می‌گردد .

محل امضاء هیأت موسس

ردیف
نام و نام خانوادگی
محل امضاء
۱
سید محسن بینش
۲
سلیمان بهمن سبزواری
۳
محمود باقر زاده
۴
جواد رضایی سیستانی
۵
محمد هاشم زاده
۶
معصومه ایوانی
۷
رضا نقوی

 

ماده ۱۴

مجمع عمومی عادی سالی یکبار درمهر ماه تشکیل خواهد شد . برای رسمیت جلسه حضور نصف بعلاوه یک اعضاء در بار اول و با حضور هر عده از اعضاء در بار دوم تشکیل می گردد . 

تبصره ۱:  اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی مجمع می باشد مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که با رأی اکثریت نسبی خواهد بود . 

در صورتیکه در دعوت نخست ، اکثریت حاصل نشد ، جلسه دوم به فاصله حداقل ۱۰ روز تشکیل و با هر تعداد اعضاء  حاضر ، جلسه رسمیت خواهد یافت . 

تبصره ۲: مجمع  عمومـــی ممکنست به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای  هیأت مدیـــره یا بازرس ( بازرسان ) یا به درخواست یک پنجم اعضاء در صورتی که هیأت مدیره یا بازرس ظرف مدت ۲۰ روز به درخواست اعضاء مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید تشکیل گردد

تبصره ۳ :  دعوت برای مجمع عمومی  عادی از طریق درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشار حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز قبل از برگزاری  مجمع و با دعوت (کتبی/تلفنی) صورت می‌پذیرد.

تبصره ۴: روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های ..جامعه  روزنامه قدس وایران سپید ویژه نابینایان  می‌باشد.   

تبصره ۵: هر یک از اعضای جامعه می توانند در جلسه مجمع عمومی وکالت حداکثر ۵ نفر از اعضای جامعه را با ارائه وکالت نامه ویا کارت عضویت موکلین داشته باشد و به جای آنان در رای گیریها شرکت نماید.                                                        

ماده ۱۵

وظایف مجمع عمومی عادی :

۱- انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان ( اصلی و علی البدل ) .

محل امضاء هیأت موسس
ردیف
نام و نام خانوادگی
محل امضاء
۱
سید محسن بینش
۲
سلیمان بهمن سبزواری
۳
محمود باقر زاده
۴
جواد رضایی سیستانی
۵
محمد هاشم زاده
۶
معصومه ایوانی
۷
رضا نقوی

 

۲- استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس ( بازرسان ) .

۳- تعیین خط مشی کلی جامعه

۴- بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیأت مدیره .

۵- تصویب ترازنامه و بودجه جامعه

۶-  تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه ها .

۷- عزل اعضاء هیأت مدیره و بازرسان .

ماده ۱۶

ج: مجمع عمومی فوق‌العاده

مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد .

۱- با درخواست اکثریت اعضاء هیأت مدیره یا بازرس ( بازرسان ) .

۲-  با درخواست یک پنجم اعضاء در صورتیکه هیأت مدیره یا بازرس ظرف مدت ۲۰ روز به درخواست اعضاء مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید .

تبصره ۱ : دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده کتبی بوده و حداقل ۱۰ روز قبل از تشکیل آن به اطلاع اعضاء خواهد رسید .

تبصره ۲ : اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده در بار اول همان شرایط مجمع عمومی عادی می باشد و در بار دوم حضور بیش از یک سوم اعضاء که حق رأی دارند رسمیت می‌یابد

تبصره ۳ : تصمیات مجمع عمومی فوق العاده با آرای دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .

محل امضاء هیأت موسس
ردیف
نام و نام خانوادگی
محل امضاء
۱
سید محسن بینش
۲
سلیمان بهمن سبزواری
۳
محمود باقر زاده
۴
جواد رضایی سیستانی
۵
محمد هاشم زاده
۶
معصومه ایوانی
۷
رضا نقوی

 

ماده ۱۷

وظایف مجمع عمومی فوق العاده :

۱- تصویب تغییرات اساسنامه.جامعه

۲- بررسی و تصویب یا رد انحلالجامعه

۳- تغییر در میزان سرمایه.جامعه

۴- انحلال.جامعه قبل از موعد .

۵-هرگونه تغییر در ماهیت.جامعه

ماده ۱۸

مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس ، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند.

تبصره۱ : اعضای هیأت رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیأت مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی انتخاب  خواهند شد .

تبصره ۲ : رئیس هیأت مدیره رئیس هیأت رئیسه مجمع عمومی  خواهد بود مگر اینکه موضوع عزل یا انتخاب هیأت مدیره باشد .

ماده ۱۹

هیأت مدیره :

جامعه دارای هیأت مدیره مرکب از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل خواهد بود .

تبصره ۱ : جلسات هیآت مدیره با حضور بیش از نصف  اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود .

 

محل امضاء هیأت موسس:

ردیف
نام و نام خانوادگی
محل امضاء
۱
سید محسن بینش
۲
سلیمان بهمن سبزواری
۳
محمود باقر زاده
۴
جواد رضایی سیستانی
۵
محمد هاشم زاده
۶
معصومه ایوانی
۷
رضا نقوی

 

 

تبصره ۲ : شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات ضروریست و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون

اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی یا پنج  جلسه متناوب در حکم اسعفای عضو غایب خواهد بود

تبصره ۳ : دعوت از اعضای هیأت مدیره می بایست به صورت کتبی یا تلفنی توسط رئیس یا نائب رئیس حداقل سه روز قبل از تشکیل جلسه به صورت قانونی انجام پذیرد .

 

ماده ۲۰

در صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیأت مدیره یا بازرس عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیأت مدیره یا بازرسی بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود .

در صورتی که تعداد هیأت مدیره یا بازرس به هر دلیل کمتر از تعداد اعضاء اصلی شود و  ورود اعضاء علی البدل  نیز موجب تکمیل آن نشود،  انتخابات مجدد مجمع عمومی حسب مورد به صورت عادی یا به صورت فوق العاده جهت تکمیل تعداد باقی مانده اعضاء برگزار می گردد.

 

ماده ۲۱

هیأت مدیره علاوه بر جلساتی که به طور مرتب و حداقل هر    دو هفته یک… بار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نائب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد .

تبصره: نحوه تشکیل جلسه فوق‌العاده بموجب آئین‌نامه داخلی است که به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید.

محل امضاء هیأت موسس:

ردیف
نام و نام خانوادگی
محل امضاء
۱
سید محسن بینش
۲
سلیمان بهمن سبزواری
۳
محمود باقر زاده
۴
جواد رضایی سیستانی
۵
محمد هاشم زاده
۶
معصومه ایوانی
۷
رضا نقوی

 

 

ماده ۲۲

اعضای هیأت مدیره در اولین جلسه ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می دهند از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نائب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود ، حدود اختیارات آنها را اساسنامه جامعهو یا آیین نامه‌ای که به تصویب مجمع  خواهد رسید مشخص می‌نماید .

تبصره ۱: هیأت مدیره در هر موقع می تواند افراد فوق الذکر را از سمت های مذکور عزل کند .

تبصره ۲ : هیأت مدیره در صورت نیاز می تواند سمت یا سمت های دیگری را برای سایر اعضاء هیأت مدیره تعریف نماید.

 

ماده ۲۳

هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب خواهند شد . انتخاب مجدد اعضاء هیأت مدیره برای دوره های بعدی بلامانع بوده همچنین هیأت مدیره موظف است حداکثر ۳ ماه قبل از پایان تصدی خود ، از مجمع عمومی عادی به منظور انتخابات هیأت مدیره جدید دعوت نماید . هیأت مدیره  قبل از درج آگهی در روزنامـــه  کثیر الانتشار موظف است دستور کار مجمع عمومی و زمان برگزاری آن را به تایید مرجع صدور پروانه برساند و حداقل ۱۰ روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به مراجع ذی ربط و ذی صلاح اعلام خواهند نمود .

 

محل امضاء هیأت موسس:

 

ردیف
نام و نام خانوادگی
محل امضاء
۱
سید محسن بینش
۲
سلیمان بهمن سبزواری
۳
محمود باقر زاده
۴
جواد رضایی سیستانی
۵
محمد هاشم زاده
۶
معصومه ایوانی
۷
رضا نقوی

 

ماده ۲۴

هیأت مدیره نماینده  قانونی ‹‹ جامعه›› بوده وظایف و اختیارات آن به شرح ذیل می باشد :

حفظ وحراست اموال منقول و غیرمنقول ، رسیدگی به حسابها ، پرداخت دیون و وصول مطالبات ، اجرای مصوبات مجامع عمومی ، افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی ، تعقیب جریانات قضائی و اداری و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم ، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن ، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش ( مصالحه ) و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل و سایر وظایفی که بر اساس اساسنامــــه به هیات مدیره واگذار گردیده، به طور کلی هیأت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول وکه مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد پس از تصــــویب مجمــــع به نام ‹‹ جامعه›› انجام دهد .

بازرسان

ماده ۲۵

مجمع عمومی عادی دو نفر را به عنوان بازرس اصلی ویک نفر را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب خواهند نمود .

ماده ۲۶

اشخاص زیر نمی توانند به سمت بازرس انتخاب شوند :

۱- کسانی که به علت ارتکاب جرم به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند در مدت محرومیت .

محل امضاء هیأت موسس:

ردیف
نام و نام خانوادگی
محل امضاء
۱
سید محسن بینش
۲
سلیمان بهمن سبزواری
۳
محمود باقر زاده
۴
جواد رضایی سیستانی
۵
محمد هاشم زاده
۶
معصومه ایوانی
۷
رضا نقوی

 

۲- مدیران و مدیر عاملجامعه

۳- اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم .

۴- همسر اشخاص مذکور دربند ۲ .

تبصره : انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است .

ماده ۲۷

وظایف بازرس ( بازرسان ) به شرح زیر است :

۱-  بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی .

۲- مطالعه گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی .

۳-  گزارش هر گونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه به مجمع عمومی .

۴- بازرس باید درباره صحت  صورت دارائی و عملکرد هیأت مدیره و درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در  اختیار مجمع عمومی گذاشته اند کتباً اظهار نظر نماید.

۵- سایر وظایفی که اساسنامه.جامعه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است . 

تبصره  : بازرس می تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید .

ماده ۲۸

بازرس می تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات جامعه انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی را بنماید .

محل امضاء هیأت موسس:

ردیف
نام و نام خانوادگی
محل امضاء
۱
سید محسن بینش
۲
سلیمان بهمن سبزواری
۳
محمود باقر زاده
۴
جواد رضایی سیستانی
۵
محمد هاشم زاده
۶
معصومه ایوانی
۷
رضا نقوی

 

ماده ۲۹

در صورت فوت یا استعفا یا معذوریت بازرس اصلی یا سلب شرایط از او بازرس علی البدل به جای او انجام وظیفه خواهد نمود .

ماده ۳۰

هیأت مدیره ، مدیر عامل و بازرسان تا زمانی که جانشین آنها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده است به مسوولیت خود باقی خواهند بود .

تبصره ۱:  جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاداین اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آن در صلاحیت خاص مجمع عمومی است ، هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط بر رعایت اهداف

‹‹ جامعه ›› دارا می باشد .

ماده ۳۱

هیأت مدیره باید از بین خود یا خارج یک نفر را به مدیریت عامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین نماید .

تبصره : مدیرعامل نمی تواند درعین حال رئیس هیأت مدیره باشد مگر با  تصویب سه چهارم آراء حاضرین در مجمع عمومی .

ماده ۳۲

مدیر عامل مقام اجرایی.جامعه است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره و اساسنامه به وی تفویض می گردد نمایند ‹‹جامعه››  محسوب شده و از طرف ‹‹.هیئت مدیره››  حق امضاء دارد .

محل امضاء هیأت موسس:

ردیف
نام و نام خانوادگی
محل امضاء
۱
سید محسن بینش
۲
سلیمان بهمن سبزواری
۳
محمود باقر زاده
۴
جواد رضایی سیستانی
۵
محمد هاشم زاده
۶
معصومه ایوانی
۷
رضا نقوی

 

تبصره ۱: عزل مدیرعامل از اختیارات هیأت مدیره می‌باشد.

تبصره ۲ : اگر مدیر عامل عضو هیأت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویتش در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود .

تبصره ۳ : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره و مهر ‹‹.جامعه››  معتبر خواهد بود .

ماده ۳۳

مدیرعامل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره بوده و دارای اختیارات و مسوولیتهای ذیل می باشد.

۱- نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی .

۲- استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب  هیأت مدیره  .

۳-  نگهداری دارایی ، اموال ، حسابها ، اسناد و دفاتر موسسه .

۴- اعمال اختیاراتی که به صورت موردی یا مقطعی از جانب (هیأت مدیره ) به وی تفویض شده باشد .

۵- ارائه پیشنهادهای لازم در زمینـه گستـرش ، بهبـود و هماهنگی در فعالیتهای.جامعه بـه  هیأت مدیره  جهت ارائه به مجمع عمومی.

۶- تهیه پیش نویس ترازنامه ، بودجه ، خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی  هیأت مدیره  و ارسال به مجمع عمومی .

۷- تهیه پیش نویس آیین نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری در  هیأت مدیره  .

۸- نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب ، نمایندگی ها و دفاتر پس از طی مراحل قانونی .

۹- پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجهه برای تصویب به هیأت مدیره  .

محل امضاء هیأت موسس:

ردیف
نام و نام خانوادگی
محل امضاء
۱
سید محسن بینش
۲
سلیمان بهمن سبزواری
۳
محمود باقر زاده
۴
جواد رضایی سیستانی
۵
محمد هاشم زاده
۶
معصومه ایوانی
۷
رضا نقوی

 

۱۰- انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق قانون و آیین نامه های مصوب و این اساسنامه به مدیر عامل محول شده  یا بشود . 

ماده ۳۴

حقوق و مزایای مدیر عامل بوسیله هیأت مدیره تعیین می شود . در صورتیکه مدیر عامل از اعضاء هیأت مدیره نباشد بدون داشتن حق رأی می تواند در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید .

ماده ۳۵

مدت ماموریت مدیر عامل از مدت ماموریت هیأت مدیره تجاوز نخواهد و تغییر یا تجدید انتخاب او نیز بلامانع است به هر صورت مدیر عامل در صورت انقضاء ماموریت موظف است تا تعیین جانشین وظایف محوله را نیز انجام دهد .

 

فصل سوم: بودجه و مواد متفرقه

ماده ۳۶

بودجه.جامعه از طریق ذیل تأمین می‌شود:

۱- جمع آوری هدایا

۲-حق عضویت اعضاء

۳-کمکهای دولتی

۴-قبول وصیت وقف

۵-کمکهای نفدی وغیر نقدی رایگان وبلاعوض 

محل امضاء هیأت موسس:

ردیف
نام و نام خانوادگی
محل امضاء
۱
سید محسن بینش
۲
سلیمان بهمن سبزواری
۳
محمود باقر زاده
۴
جواد رضایی سیستانی
۵
محمد هاشم زاده
۶
معصومه ایوانی
۷
رضا نقوی

 

ماده ۳۷

در آمد و هزینه های جامعه در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن در پایان هر سال مالی به مراجع ذی ربط ارائه خواهد شد

تبصره ۱ : جامعه مکلف است کلیه درآمدهای حاصله سالانه را مطابق اساسنامه مصرف اهداف و وظایف نماید و چنانچه وجوهی مازاد بر هزینه های جامعه موجود است در حساب مخصوصی به نام جامعه نزد یکی از بانکهای رسمی ایران نگهداری نماید .

 تبصره ۲:  سال مالی.جامعه منطبق با سال شمسی بوده و همواره در پایان اسفندماه ختم می شود به استثناء سال مالی اول که از بدو تاسیس لغایت اسفند ماه همان سال خواهد بود .

کلیه مدارک ، پرونده ها و مکاتبات در دفتر مرکزی جامعه نگهداری می شود .

تبصره ۳: مکاتبات رسمی جامعه با امضاء رئیس هیئت مدیره و مهر جامعه صورت می‌پذیرد.

تبصره ۴ : مصوبات و صورتجلسات هیأت مدیره در دفاتر مخصوصی به ترتیب تاریخ ، ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید . 

ماده ۳۸

جامعه مکلف است هر گونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید .

ماده ۳۹

جامعه مکلف است محل موسسه و تغییرات بعدی آن را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید .

ماده ۴۰

.جامعه دارای مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیأت مدیره و برابر مقررات تهیه خواهد شد هیأت مدیره مکلف است نمونه مهر و آرم تهیه شد را  به مرجع صادر کنند پروانه فعالیت ارسال نماید . 

تبصره : هیأت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسوولیت قانونی دارد .

محل امضاء هیأت موسس:

ردیف
نام و نام خانوادگی
محل امضاء
۱
سید محسن بینش
۲
سلیمان بهمن سبزواری
۳
محمود باقر زاده
۴
جواد رضایی سیستانی
۵
محمد هاشم زاده
۶
معصومه ایوانی
۷
رضا نقوی

 

 

ماده ۴۱

انحلال :

 در صورت انحلال.جامعه مجمع عمومی فوق العاده حداقل ۳ نفر را به عنوان هیأت تصفیه انتخاب و این هیأت موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حسابها و تصفیه بدهی ها و وصول مطالبات باقی مانده و تعیین دارائی مسلم ( اعم از منقول و غیرمنقول ) دارائی .جامعه را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسانده، هیأت مذکور موظف است نتیجه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارائه نماید .

تبصره ۱: مجمع عمومی فوق‌العاده موظف است دارایی سازمان را پس از انحلال به یکی از سازمانهای مردم‌نهاد با موضوع  فعالیت مشابه تعیین می‌گردد واگذار نماید.

تبصره ۲ : تصفیه امور مربوط به جامعه برطبق مفاد اساسنامه و آئین‌نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم‌نهاد موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۷۸۶۲/ت ۳۱۲۸۱ هـ  مورخ ۸/۵/۸۴ و قوانین موضوعه صورت خواهد پذیرفت .

تبصره ۳ : هیأت تصفیه از بین خود یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه انتخاب نماید .

تبصره ۴ : مدیر تصفیه موظف است یک نسخه از گزارش تصفیه.جامعه را به مرجع صدور پروانه ارائه نماید .

ماده ۴۲

انتشار هر گونه مطبوعه ای توسط جامعه پس از کسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحصیل پروانه انتشار با رعایت کامل قوانین مطبوعات انجام خواهد شد .

 

محل امضاء هیأت موسس:

 

ردیف
نام و نام خانوادگی
محل امضاء
۱
سید محسن بینش
۲
سلیمان بهمن سبزواری
۳
محمود باقر زاده
۴
جواد رضایی سیستانی
۵
محمد هاشم زاده
۶
معصومه ایوانی
۷
رضا نقوی

 

ماده ۴۳

مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر اساس آئین‌نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم‌نهاد موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۷۸۶۲/ت ۳۱۲۸۱ هـ  مورخ ۸/۵/۸۴ و  عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد . 

ماده ۴۴

این اساسنامه مشتمل بر ۳ فصل و ۴۴ ماده و ۳۹ تبصره در نشست مورخ   ۲۳/۲/۱۳۸۶   هیأت موسس به تصویب رسید .  ۰۱/ب

محل امضاء هیأت موسس:

 

ردیف
نام و نام خانوادگی
محل امضاء
۱
سید محسن بینش
۲
سلیمان بهمن سبزواری
۳
محمود باقر زاده
۴
جواد رضایی سیستانی
۵
محمد هاشم زاده
۶
معصومه ایوانی
۷
رضا نقوی

 

محل امضای هیات موسس :

 

محل امضاء نام ونام خانوادگی ردیف
  سید محسن بینش ۱
  سلیمان بهمن سبزواری ۲
  محمود باقر زاده ۳
  جواد رضایی سیستانی ۴
  محمد هاشم زاده ۵
  معصومه ایوانی ۶
  رضا نقوی ۷

 

مجید امینی

مدیر کل دفتر امور اجتماعی

و دبیر هیات مرکزی نظارت

 

 

رونوشت :

– جناب آقای دکتر مجیدی معاون محترم اجتماعی و رئیس هیات مرکزی نظارت بر سازمانهای غیردولتی جهت استحضار

-گروه سازمانهای غیردولتی جهت درج نگهداری در سوابق

بازدیدها ۲۱
© کپی رایت 1378 - 1403 جامعه نابینایان ثامن الائمه (ع) خراسان رضوی Skip to content